top of page
texture-318907.jpg
Malin%20brandel%20logo%20(003)%20ny_edit

Brottmål

Offentlig försvarare:

Du har i stället för att en offentlig försvarare utses av tingsrätten rätt att välja någon av oss som offentlig försvarare.

Som offentlig försvarare tar vi tillvara på dina rättigheter under polisförhör och under domstolsförhandling.

Målsägandebiträde – Har du utsatts för brott kan du anlita någon av oss som målsäganden och få stöd under polisförhör och under domstolsprocessen samt hjälp att upprätta skadeståndsanspråk emot den misstänkte

Familjerätt

Familjerätt – innefattar frågor om vårdnad, boende och umgängesrätt med barn där vi stöttar

Dig under hela processens gång.

Vi hjälper även till att ansöka om rättshjälp alternativt rättsskydd.

Notarius Publicus

Advokat Malin Brandel är förordnade  notarius publicus i Falkenberg och Halmstad.

Jur.kand. Miki Subotic är förordnade som biträdande notarius publicus i Falkenberg.

 

Notarius publicus är utsedda av Länsstyrelsen att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter.

Notarius publicus hjälper Dig med att:

 

 • Bestyrka namnunderskrifter                                                                                           

 • Bestyrka firmatecknare                                                                                                    

 • Utfärda apostille                                                                                                                

 • Sjöprotest                                                                                                                            

 • Vidimera kopior                                                                                                                

 • Legalisering av adoptionshandlingar m.m.

 

Allmän information

 

 • Notarius publicus bestämmer inte innehållet i den handling som skall bestyrkas och utformar inte heller sådana handlingar.                                          Du som önskar få en handling bestyrkt ansvarar själv för att handlingens utformning och innehåll motsvarar de krav som gäller för bestyrkning samt godtas i mottagarens land. Se till att innan Ditt besök ta reda på vilka handlingar Du behöver få legaliserade eller om Du behöver få en apostille utfärdad.                                                                                                            Lämpligen tar Du kontakt med den person eller institution som skall ta emot handlingen.                                                                                                                           

 • Vi utför inga översättningar utan hänvisar till Kammarkollegiet                              

 • Ta alltid med Dig giltig legitimation. Följande handlingar är godtagbara som legitimation: Svenskt körkort, svenska SIS-märkta ID-kort samt svenska och utländska pass.

 

 

Inför ditt besök – Falkenberg

·         

 • Tidsbokning                                                                                                                       

 • Medtag de dokument Du behöver få bestyrkta inklusive eventuella kopior. Kontoret har inga möjligheter att skriva ut eller kopiera dokument, däremot kan vi vara behjälpliga vid färgkopiering.                                                                     

 • Besöket tar cirka 10 minuter och Du får dina handlingar med dig när du går.     

Inför ditt besök – Halmstad

 

 • Endast tidsbokning                                                                                                           

 • Medtag de dokument Du behöver få bestyrkta inklusive eventuella kopior. Kontoret har inga möjligheter att skriva ut eller kopiera dokument.                       

 • Besöket tar cirka 10 minuter och Du får dina handlingar med dig när du går.

Kostnad

 

300 kr för vidimering av namnteckning

400 kr för apostille

1 800 kr för adoption

 

Vi accepterar Swish eller betalning med kontanta medel.

 • Facebook
bottom of page